tgezginis

tgezginis / TCKNVerificator / 0.1.0

README.md

Algoritma ve kontroller

  • T.C. Kimlik numarası 11 karakter olmalıdır.
  • T.C. Kimlik numarası 0 ile başlayamaz.
  • T.C. Kimlik numarasının tüm karakterleri sayı olmalıdır.
  • 1 3 5 7 ve 9 hanelerinin toplamının 7 katından, 2 4 6 ve 8 hanelerin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10'a bölümünden kalan sayı, yani Mod 10'u bize 10. haneyi vermelidir.
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hanelerinin toplamından elde edilen sonucun 10'a bölümünden kalan sayı, yani Mod 10'u bize 11. haneyi vermelidir.