kerem

kerem / validate_turkish_id / 0.2.0

README.md

Validate Turkish ID Numbers


A simple method to validate Turkish identity numbers.

Returns true if identity number is valid, false otherwise.