biackboy123

biackboy123 / asdf / 0.1.5

README.md

Voor het gebruik van ons algoritme moet bij het gebruik van Python dus gebruik gemaakt worden van versie 0.1.3+ en voor het gebruik binnen Javascript versie 0.1.4